Basisopleiding bedrijfshulpverlener.

Eef Snaayer kan als instructeur u de mogelijkheid bieden om u of uw personeelsleden op te leiden tot volwaardige hulpverleners. De opleiding wordt volgens de richtlijnen van het NIBHV (Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening) verzorgd.

Volgens de ARBO-wet is een bedrijf/werkgever verplicht om er voor te zorgen dat het bedrijf veilig is voor werknemers en bezoekers. Zo moet er een ontruimingsprocedure (plan) zijn. De risico’s moeten geïnventariseerd en behandeld worden. (RI en e) Alsmede tenminste één of meerdere bedrijfshulpverleners tijdens openingstijden van het bedrijf aanwezig zijn.

De bedrijfshulpverlener is de spil waar het wat betreft veiligheid in het bedrijf om draait. Hij/zij zorgt voor een veilig heenkomen van werknemers, bezoekers en derden die zich in het gebouw bevinden. Hij/zij zal dus moeten beschikken over een zodanige deskundigheid, dat de veiligheid in het bedrijf wordt gegarandeerd. In dat kader zal hij/zij zodanig moeten worden opgeleid dat hij/zij een aantal taken naar behoren moet kunnen vervullen.

De drie bekendste elementaire taken van de bedrijfshulpverleners zijn;

 1. Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, waaronder:
  • Vaststellen en behandelen van stoornissen in bewustzijn, ademhaling en circulatie.
  • Verplaatsen van een slachtoffer.
  • Stelpen van ernstige bloeding.

 2. Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen:
  • Wat is brand en hoe kan het voorkomen worden?
  • Het doven/blussen en beperkt houden van brand.
  • Communicatie en de middelen daarvoor.
  • Hoe te handelen bij een ontruimingsprocedure/evacuatie, veilige vluchtweg.

 3. Het bij noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers en andere personen die in het bedrijf of instelling aanwezig zijn:
  • Bij noodsituaties moet u denken aan bijvoorbeeld brand, bommelding, explosie en instortingsgevaar.
  • Hoe de aanwezige personen te waarschuwen (waarschuwing en communicatiemiddelen).

Duur van de cursus:

Twee dagen van acht uur, inclusief pauzes en lunch.

Leermiddelen:

NIBHV cursusboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlening.

Diploma:

Diploma/certificaat afgegeven door het NIBHV.

Kosten:

Afhankelijk van het aantal cursisten en of het "In-company" of op een externe locatie plaats vindt.

Tevens is er de mogelijkheid de lessen te laten plaatsvinden op mijn eigen leslocatie in Puttershoek.

Doch inclusief lesmateriaal, examenkosten en diploma/certificaat, lunch, thee, koffie en frisdrank op eigen locatie in Puttershoek.